سوالات خود درباره گوشیهای هوشمند (مسائل و مشکلات نرم افزاری، مسائل و مشکلات سخت افزاری، آپدیت و …) را می توانید در این بخش مطرح نمائید تا در اولین صورت نسبت به ثبت پاسخ آن اقدام صورت گیرد. 

توجه به نکات زیر در ثبت درخواستها حائذ اهمیت می باشد:

ـ فقط سوالات مرتبط با گوشیها و تبلتهای هوشمند موبایل را مطرح نمائید و از طرح سوالات خارج از این حیطه خودداری نمائید.

ـ اگر سوالات شما حول اسمارت فون خاصی است حتما نام و مدل شرکت سازنده گوشی را به طور دقیق وارد نمائید.

ـ قبل از طرح سوال مطمئن شوید که قبلا مشابه آن در همین بخش وجود نداشته و یا به آن پاسخ داده نشده باشد (از طرح سوالات تکراری خودداری کنید).

ـ سوالات خود را حدالاامکان کوتاه و مختصر ذکر کنید.