در این بخش می توانید رام مورد نظر خود را درخواست نمایید تا ان اس موبایل در مناسبترین فرصت نصب به قرار دادن آن اقدام نماید. 

فقط توجه به نکات زیر در ثبت درخواست رام حائذ اهمیت می باشد:

ـ نام شرکت سازنده گوشی و مدل آن را دقیق قید نمائید

  (مثال: Huawei Honor 7 یا Sony Xperia Z1)

ـ شماره مدل اختصاصی گوشی را از بخش درباره About آن قرار دهید

  (مثال: برای Huawei Honor 7 شماره مدل L01 یا برای Sony Xperia Z1 شماره مدل ۶۹۰۲ )

ـ شماره ساخت Build Number گوشی را از بخش درباره About آن به طور دقیق وارد نمایید

  (مثال: برای Huawei Honor 7 به صورت PLK-L01C185B120 یا برای Sony Xperia Z1 به صورت ۱۴.۶.A.0.368 )

ـ نسخه آندروید درخواستی خود را حتما با جزئیات ذکر نمایید

  (مثال: آندروید ۵.۱.۱ یا آندروید ۶.۰.۱)

ضمنا:

ـ به درخواستهایی که ذکر نکات بالا در آن رعایت نشده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ـ همچنین می توانید سوالات مرتبط با نسخه های مختلف آندروید را نیز در این بخش مطرح کنید.