برای حذف حساب کاربری (اکانت) شبکه مجازی پرکاربرد تلگرام Telegramبدین صورت عمل می نمایید.

ـ ابتدا مرورگر اینترنتی دستگاه خود (در گوشی معمولا Chrome، در کامپیوتر Chrome یا Firefox) را باز کرده و آدرس زیر را در آن وارد نمایید:

https://my.telegram.org/deactivate

ـ حال طبق تصویر زیر، در کادر زیرین Your Phone Number شماره تلفن خود را طبق نمونه (مثال: . . . . . . . . . ۹۸۹+) وارد کرده سپس روی Next کلیک کنید.

deactivate.telegram.s.1

ـ در این مرحله مانند نمونه زیر، رمز عبور به حساب تلگرام شما ارسال خواهد شد. بنابراین به حساب خود رفته و رمز ارسال شده را کپی نمایید.

deactivate.telegram.s.2

ـ دوباره به مرورگر خود برگشته و در کادر زیر Password رمز کپی شده را Paste نمایید. سپس روی Sign In کلیک کنید.

deactivate.telegram.s.3

ـ در ادامه صفحه زیر ظاهر خواهد شد، اگر از شماره تلفن خود مطمئن هستید روی Done کلیک کنید (توجه: با حذف اکانت، تمامی پیامها، گروهها و مخاطبان شما نیز از تلگرام حذف خواهند شد).

deactivate.telegram.s.4

ـ حال آخرین هشدار ظاهر خواهد شد اگر از حذف اکانت خود مطمئن هستید روی Yes, delete my account کلیک کنید تا اکانت شما حذف گردد و یا اگر پشیمان شده اید می توانید روی گزینه سبز کلیک کنید و به استفاده از تلگرام ادامه دهید.

deactivate.telegram.s.5