پس از اعلان واتساپ مبنی بر تحمیل پذیرش قوانین حریم خصوصی جدید توسط کاربران، این پیام رسان، بسیاری از استفاده کنندگان خود را از دست داده و بخت تلگرام و سیگنال نسبت به پذیرش مهاجران جدید بازتر بود. بعدا فیسبوک، مالک واتساپ، پذیرش این توافق نامه را تا ۱۵ می امسال به تعویق انداخت.

جدیدا واتساپ تشریح نمود که اگر کاربران این پیام رسان تا تاریخ مذکور، با شرایط جدید موافقت نکنند چه اتفاقی بر سر اکانت آنها می افتد. اگر تا ۱۵ می ۲۰۲۱ کاربر با قوانین و شرایط جدید واتساپ موافقت نکند تا چند هفته تماس ها و اعلانات را دریافت خواهد نمود اما قادر به خواندن یا ارسال پیامها از طریق برنامه واتساپ نخواهد بود.

البته نامعلوم است که بعد از آن چه اتفاقی خواهد افتاد، اما واتساپ دارای سیاست حذف اکانت پس از ۱۲۰ روز عدم فعال بودن می باشد لذا ممکن است اکانت مذکور هم شامل این قانون شده و آن از طرف واتساپ مورد حذف قرار گیرد.

لازم به ذکر است که واتساپ چندین سال است که توسط شرکت فیسبوک خریداری شده و قوانین جدید تنها ذکر این نکته به کاربران می باشد که فیسبوک ممکن است اطلاعات آنها را مورد استفاده قرار دهد. در حالی که به احتمال زیاد این کار چندین سال است که توسط فیسبوک بدون اطلاع کاربر انجام می گیرد.


مطالب مرتبط:

واتساپ تاریخ پذیرفتن شرایط جدیدش را تا ۱۵ می تمدید کرد

واتساپ تاریخ پذیرفتن شرایط جدیدش را تا ۱۵ می تمدید کرد