از سال ۲۰۱۹، واتساپ Whatsapp سرویسی را مورد تست قرار داده است و آن استفاده همزمان از این پیام رسان در چند دستگاه می باشد. هم اکنون اگر واتساپ در یک دستگاه فعال باشد دستگاه دیگر نمی تواند از آن استفاده کند.

اکنون شرکت فیسبوک، مالک واتساپ، اعلام کرده است که طی دو ماه آینده قابلیت استفاده از واتساپ در چند دستگاه به صورت آزمایشی (بتا Beta) عمومی ارائه خواهد شد. البته آن محدود به ۴ دستگاه خواهد بود. واتساپ در آی پاد نیز از این قابلیت پشتیبانی خواهد نمود.

با این ویژگی جدید، کاربران قادر خواهند بود تا به طور همزمان از اکانت خود در ۴ دستگاه آندرویدی یا آی او اس استفاده کنند، بدون اینکه نیاز باشد که آن در اولین دستگاه حذف شود.

البته زمان ارائه نهایی این قابلیت هنوز مشخص نیست و مطمئنا پس از سپری کردن پروسه بتا عمومی آن در سطح جهانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.