از دست دادن فرصت مکالمات ویدئویی گروهی با دوستان یا آشنایان شاید حس خوشایندی نباشد. برای حل این مشکل، واتساپ آپدیت جدیدی ارائه کرده است که به کاربر اجازه می دهد تا بتواند به مکالمه در حال جریان بپیوندد او همچنین میتواند در صورت بروز مشکل در قطع ارتباط، مجددا به تماس ویدئویی فعال برگردد.

قبلا در واتساپ WhatsApp، زمانی که یک عضو گروه تماسی را برقرار می کرد، بقیه اعضا تنها تا زمانی که واتساپ زنگ میزد می توانستند به آن تماس ویدئویی بپیوندند. زمانی که رینگ واتساپ به پایان میرسید کاربران نمی توانستند دیگر به تماس در جریان بپیوندند.

با ارائه آپدیت جدید، مکالمات در جریان، در بخش تماس ها نشان داده خواهند شد و اعضای گروه می توانند تا قبل از اتمام تماس به آن بپیوندند. هنگام پیوستن به گروه، کاربران همچنین می توانند مشخصات اعضای شرکت کننده در تماس گروهی را مشاهده کنند. همچنین می توانند ببینید که چه کسی دعوت شده اما هنوز نپیوسته است.