شرکت توییتر Twitter برنامه تایید اکانت جدید را درست پس از یک هفته از آغاز به کار آن موقف نمود. علت آن، دریافت درخواستهای خارج از توقع بود و اکنون این پلتفرم به زمان بیشتری جهت بررسی آنها قبل از پذیرش درخواستهای جدید نیاز دارد.

البته توییتر به ما نمی گوید که چه زمانی آغاز به پذیرش مجدد درخواستهای جدید خواهد نمود، اما قول می دهد که بزودی آن را از سر خواهد گرفت.

توییتر برنامه تایید اکانت را پس از سه سال وقفه مجددا اجرا نمود. آن در نوامبر ۲۰۱۷ متوقف شده بود و شرکت وعده داده بود که این برنامه با بهبودهایی باز خواهد گشت.

برنامه تایید اکانت جدید، درباره اینکه چه کسی می تواند مورد تایید قرار بگیرد واضحتر است. توییتر می گوید که آن نشان آبی را به اکانتهایی که معتبر، برجسته و فعال باشند می دهد. همچنین اکانتها بایستی دارای ۶ ویژگی باشند تا بتوانند مورد تایید قرار بگیرند:

ـ دولت

ـ شرکتها، برندها و سازمانها

ـ سازمانهای خبری و روزنامه نگارها

ـ سرگرمی

ـ ورزش و بازی

ـ فعالین، سازمان دهنده ها و سایر افراد با نفوذ