در حال حاضر ویدئوهای موجود در شبکه مجازی تیک توک TikTok محدود به ۶۰ ثانیه می باشند. اما با آغاز سه ماهه دوم ۲۰۲۱، خالقان ویدئو می توانند از زمان بیشتری برای به اشتراک گذاری ویدئوهای خود برخوردار باشند.

در یک پیام رسمی، درو کیرچوف، مدیر تولید تیک توک، اعلام نمود که سرویس ویدئو این شبکه مجازی اجازه ارسال ویدئوها تا سه دقیقه را فراهم خواهد کرد.

خالقان ویدئوها به تیک توک گفته اند که آنها به زمان بیشتر از این برای ارسال محتویاتشان نیاز دارند بدون اینکه ویدئو به تکه های بعدی بخش شود. این ویژگی توسط برخی از کاربران تست شده است اما انتظار میرود که بزودی برای تمامی کاربران فعال شود.