آماده سازی ویژگیهای بزرگ مرتبط با بازی در آندروید ۱۲

شرکت گوگل Google از کیت توسعه بازی آندروید رونمایی نمود که به توسعه دهنده گان اجازه می دهد تا بتوانند از برخی ویژگیهای پیشرفته و نیز خط استریم پروسه کاری خود بدون نیاز به سوویچ بین ابزارهای توسعه...

ادامه مطلب