تست عضویت پولی اینستاگرام برای کسب درآمد سازنده گان

ژوئن سال ۲۰۲۰، فیس بوک عضویت پولی را جهت حمایت از تولید کننده گان برای کسب درآمد اجرا نمود. اکنون اینستاگرام قصد دارد این قابلیت را به پلتفرم خود بیافزاید. با عضویت پولی، اینستاگرام قصد دارد از طریق...

ادامه مطلب