رام رسمی و فارسی آندروید ۴.۱ برای Huawei G510-0200

مشخصات رام: ـ نام گوشی: Huawei Ascend G510 ـ مدل: ۰۲۰۰ ـ آندروید: ۴.۱ (آخرین رام رسمی موجود) ـ شماره ساخت: v100R001C00B193 ـ منطقه: خاورمیانه ـ تاریخ ارائه: ۲۰۱۵.۰۲.۱۸ ـ نوع رام: رسمی Official لینک...

ادامه مطلب