ژوئن سال ۲۰۲۰، فیس بوک عضویت پولی را جهت حمایت از تولید کننده گان برای کسب درآمد اجرا نمود. اکنون اینستاگرام قصد دارد این قابلیت را به پلتفرم خود بیافزاید.

با عضویت پولی، اینستاگرام قصد دارد از طریق پلتفرم خود به سازنده گان کمک کند تا بتوانند با فالورهای مخصوص خود ارتباط عمیق تری پیدا کنند و از طریق ارائه مطالب مخصوص این عضویت درآمدی را کسب کنند. زمانی که کاربر به عضویت مخصوص پیج در میاید می تواند از منافع عضویت شامل، لایوهای مخصوص، استوری های مخصوص و سایر ویژگیها برخوردار شود.

این قابلیت در ابتدا برای اکانتهای محدودی در ایالات متحده ارائه خواهد شد و در ماههای بعدی به افراد و مناطق زیادی انتشار خواهد یافت.