سال گذشته اینستاگرام و فیسبوک اقدام به مخفی کردن شمارش لایک یک پست از دید کاربران نمودند و در اواسط پاندمی کرونا این کار به طور رسمی عملی شد. امروز شرکت اینستاگرام اعلان نمود که قصد دارد شمارش لایک را بازگرداند اما این بار کاربران می توانند نسبت به آنچه که می بینند و یا فالورهایشان می توانند ببینید کنترل داشته باشند.

اول اینکه، گزینه ای برای مخفی کردن شمارش ها برای تمامی پست ها در بخش فید قرار دارد. این کار باعث می شود تا روی تصاویر و ویدئوها تمرکز کنید به جای اینکه به جزئیات آن بپردازید. این گزینه در بخش پست های جدید در تنظیمات و سپس حریم خصوصی وجود دارد.

در بحث محتوای شخصی می توانید شمارش لایک را برای یک یا چند پست غیر فعال کنید. البته گزینه کلی برای اینکار وجود ندارد و شما مجبور هستید که غیر فعال کردن شمارشگر را برای هر پست که میخواهید انجام دهید.

با توجه به اینستاگرام، تغییراتی در تجارب کاربران صورت گرفته است، برخی آن را دپرس کننده دیده و برخی نیز شمارش لایک را پرطرفدار قلمداد کرده اند. لذا پلتفرم در نهایت بر عهده کاربر گذاشته شده است که نسبت به بکارگیری یا عدم بگارگیری آن تصمیم بگیرد.