شرکت گوگل Google بزودی آپدیت خدمات پلی برای گوشیهای دارای آندروید Jelly Bean آب نبات ژله ای را متوقف خواهد کرد. این شامل هر سه نسخه ۴.۱، ۴.۲ و ۴.۳ می باشد. البته این گوشیها آخرین آپدیت را که دارای نسخه ۲۱.۳۰.۹۹ می باشد دریافت خواهند کرد این آپدیت آخر آگوست منتشر خواهد شد. اما پس از آن دیگر این سیستم عاملها بروزرسانی خدمات گوگل پلی را دریافت نخواهند کرد و باید از همین نسخه استفاده کنند.

جلی بین در سال ۲۰۱۲ معرفی شد، یعنی ۹ سال قبل. نسخه ۴.۲ بعدا در همان سال ارائه شد و در نهایت نسخه ۴.۳ در سال ۲۰۱۳ روی گوشیهای هوشمند قرار گرفت. هر سه نسخه آندروید هم اینک کمتر از ۱ درصد کل اسمارت فونهای فعال را شامل می شوند.

توسعه دهنده گان برنامه های آندروید نیز قصد دارند پشتیبانی از این نسخه را به پایان برسانند. اگر آنها قصد داشته باشند که هدف برنامه های خود را ساختار API نسخه ۱۹ و بالاتر قرار دهند تنها نسخه آندروید ۴.۴ و بالاتر قادر به نصب آنها خواهند بود. گوشیهای دارای آبنبات ژله ای قادر خواهند بود که نسخه های قدیمی برنامه ها را استفاده کنند اما نسخه های جدیدتر روی آنها نصب نخواهد شد.