اینستاگرام به یک قابلیت بزرگ دست یافته است؛ پرداختهای درون برنامه ای. شرکت تایید کرده است که قابلیت انجام خرید در برنامه اینستاگرام به برخی از کاربران به صورت محدود ارائه شده است.

تنها کاری که باید انجام دهید ثبت یک کارت اعتباری و اختصاص یک رمز امنیتی می باشد.

پس از آن می توانید خریدهای خود را درون برنامه انجام دهید. این خریدها می تواند شامل، گرفتن وقت قبلی از رستورانها، سالنهای آرایش، و تمامی امورات مربوطه باشد. یکی از اولین نرم افزارها که کاربران قادر به انجام این خریدها می باشند Resy می باشد.

هنوز جزئیاتی درباره زمان ارائه قابلیت پرداختهای محلی در اینستاگرام منتشر نشده است، ولی منطقی تر این است که اینستاگرام گام به گام و مرحله به مرحله این قابلیت را گسترش خواهد داد.