دانلود Root Checker v3.1.1 برنامه بررسی وضعیت روت گوشیهای آندروید

Root Checker برنامه ای مفید برای بررسی وضعیت روت گوشیهای آندروید می باشد، اینکه گوشی روت شده است یا نه. از ویژگیهای بارز این برنامه می توان به نکات زیر اشاره کرد: ـ Su نصب شده است یا نه ـ موقعیت برنامه Su قابل اجرا ـ نسخه Su ـ toolbox/busybox نصب شده است یا نه … ادامه خواندن دانلود Root Checker v3.1.1 برنامه بررسی وضعیت روت گوشیهای آندروید