سونی آغاز به انتشار بروزرسانی های جدید بر روی اسمارت فونهای Xperia X و Xperia XA نموده است. آپدیت Xperia XA بر روی هر دو نوع این گوشی یعنی نوع تک سیم و دوسیم با شماره ساختهای به ترتیب ۳۳٫۲٫A.3.74  و ۳۳٫۲٫B.3.74 ارائه شده است.

متاسفانه، اطلاعاتی درباره تغییرات ایجاد شده در این بروزرسانی در دسترس نیست، البته چون شماره ساخت (build number) از ۳۳٫۲٫X.2.XX به ۳۳٫۲٫X.3.XX تغییر یافته است پس باید تغییرات جدی صورت گرفته باشد.

در ادامه باید ذکر کنیم که، Sony Xperia X نیز بروزرسانی جدید را با شماره ساخت ۳۴٫۰٫A.2.301 دریافت می کند (شماره ساخت قبلی ۳۴٫۰٫A.2.292 بود). گفته می شود که این آپدیت، بروزرسانی کوچکی بوده و بیشتر شامل رفع برخی باگهای معمول بوده است. اما در هر حال، لیست تغییرات رسمی هم اینک در این گوشی نیز در دسترس نیست.